Events

Download as iCal file
אירוע אתגר לפיתוח כלי מדיניות מבוססי נתונים
Tuesday 09 March 2021
cyberCOVID1

משרד הבריאות בשיתוף

המרכז לחקר סייבר משפט ומדיניות, המרכז למשפט, בריאות ואתיקה והמרכז המחקר למדעי הנתונים, באוניברסיטת חיפה

וכן הרשות לחדשנות

מזמינים אתכם להשתתף באירוע אתגר (האקתון)

לפיתוח כלי מדיניות מבוססי נתונים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

האירוע יתקיים בין התאריכים: 9.3.2021 - 11.3.2021.

בתכנית - בנייה ופיתוח של כלי מדיניות חדשניים מבוססי נתונים:

- כלים לבחינת השפעת חיסונים על רמת תחלואה

- כלים לגיבוש מדיניות העלאת שיעור הנבדקים

- כלים לגיבוש מדיניות פתיחת מוסדות חינוך

וכל זאת, באמצעות הנגשת נתונים ושיתוף מידע מטעם משרד הבריאות, באופן מאובטח ותוך שמירה על פרטיות התושבים.

לפרטים נוספים, הרשמה והגשת מועמדות, לחצו על הקישור הבא:

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-challenge/home

מועד אחרון להרשמה: 23.02.21.

 
 
Location: The Center for Cyber Law & Policy, University of Haifa.
The event started -316 days ago